RaMaLoop

 

Radio-magnetická smyčka

(z angl. Radio Magnetic Loop)

 

 

"BEZKONTAKTNÍ LIKVIDACE MIKROORGANISMŮ"

 „S láskou k technologiím …“

 

 

RaMaLoop je revolučně inovovaný přístroj, který funguje jako přídavné zařízení pro frekvenční generátory typu zapper a F-Scan, které jsou vybaveny pouze kontaktním elektrickým výstupem. Zařízení RaMaLoop tak významně zvyšuje užitnou hodnotu těchto přístrojů rozšířením o možnost bezkontaktní likvidace mikroorganismů (viry, plísně, bakterie) na principu frekvenční metody. RaMaLoop vytváří kolem své rámové cívky ( „antény“) impulsní střídavé magnetického pole v řádu několika metrů.

 

RaMaLoop vs. Plazmový generátor

Přístroj Ramaloop má podobnou funkci jako plazmový generátor, likvidace mikroorganismů ve svém okolí pomocí frekvencí. Elektronika plazmového generátoru je ale výrazně nákladnější a pro dostatečný výkon potřebuje plazmový generátor mnohem více elektroniky. Ačkoli magnetické pole cívky Ramaloop je dokonce několikrát silnější (měřeno v laboratoři) než magnetické pole, které produkuje plazmový generátor, tento má ale naopak řádově silnější elektrickou složku elektromagnetického pole než má RaMaLoop. Efekt působení obou přístrojů proto není úplně totožný. Liší se zejména v expozičních dobách a postupech použití. a proto bylo zapotřebí nastavit úrovně intenzity, kterých je nyní celkem 5.

 

Kmitočtový rozsah přístroje RaMaLoop je od 1 Hz až do 999 kHz.

 

Magnetické pole proniká všemi směry a to i tam, kde již impulsní stejnosměrný proud nedosáhne, například v nevodivém prostředí. Díky tomu se otevírá široký prostor pro budoucí využití v mnoha vyspělých odvětvích, v potravinářství, v zemědělství, v případě zdravotnické certifikace také v nízko a ve vysokofrekvenční magnetoterapii či ve veterinární praxi. Má také potenciál stát se zajímavou pomůckou pro studenty s orientací na přírodovědné obory studia.

 

 

RaMaLoop

 

Pro bezkontaktní a pohodlnou likvidaci mikroorganismů

(viry, plísně, bakterie)

 

Přídavné zařízení k frekvenčním generátorům typu zapper a Fscan

Možnost připojit téměř k jakémukoliv frekvenčnímu generátoru

 

Volby osvětlení: Vypnuté, blikání, svícení (několik barev)

 

Volitelná intenzita výstupu: 5 úrovní

 

Barevné provedení přístroje:


 Stříbrná s modrými boky (viz foto níže)

 

 

Napájení: Adapter, Li-Pol baterie, Mini-USB (5V), v autě (12V)

 

Kmitočtový rozsah: 1 Hz – 999 kHz

 

 Optimální dosah tohoto zařízení je 1-3 m

 

Cena: 31 OOO Kč

 

E-shop ZAPPER CENTRUM ČR

 

 

 

Vzhledem k velkému zájmu o přístroje Ramaloop jsme museli rozšířit výrobní a skladové kapacity, neboť jsme je měli téměř celý rok vyprodáno.

Zájemce o přístroje už neevidujeme do pořadníku, kdy průměrná čekací doba byla kolem 2 měsíců, ale máme je skladem.

 

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Srdečně děkujeme už více než devíti stovkám zákazníků, kteří si pořídili Ramaloop, za projevenou důvěru naší společnosti, která tento nový přístroj české produkce uvedla na trh a podpořila jeho další vývoj. Poděkování patří všem, kteří přispěli ke vzniku Ramaloop, který jistě potěší všechny příznivce frekvenční metody likvidace mikroorganismů. 

Velké díky patří celému vývojovému týmu za ochotu vyjít vstříc všem našim praktickým a technickým požadavkům.