Ramaloop

RaMaLoop

 

Radio-magnetická smyčka

(z angl. Radio Magnetic Loop)

 

 

"BEZKONTAKTNÍ LIKVIDACE MIKROORGANISMŮ"

 

 

 

 

„S láskou k technologiím …“

 

 

 

RaMaLoop je revolučně inovovaný přístroj, který funguje jako přídavné zařízení pro frekvenční generátory typu zapper a F-Scan, které jsou vybaveny pouze kontaktním elektrickým výstupem. Zařízení RaMaLoop tak významně zvyšuje užitnou hodnotu těchto přístrojů rozšířením o možnost bezkontaktní likvidace mikroorganismů (viry, plísně, bakterie) na principu frekvenční metody. RaMaLoop vytváří kolem své rámové cívky ( „antény“) impulsní střídavé magnetického pole v řádu několika metrů.

 

RaMaLoop vs. Plazmový generátor

Přístroj Ramaloop má stejnou funkci jako plazmový generátor, likvidace mikroorganismů ve svém okolí pomocí frekvencí, ale technologie Ramaloop nemá nic společného s technologií, kterou používá plazmový generátor. Elektronika plazmového generátoru je výrazně nákladnější a pro dostatečný výkon potřebuje plazmový generátor mnohem více elektroniky. Elektromagnetické pole cívky Ramaloop je dokonce několikrát silnější (měřeno v laboratoři) než magnetické pole, které produkuje plazmový generátor a proto bylo zapotřebí nastavit úrovně intenzity, kterých je nyní celkem 5.

 

Kmitočtový rozsah přístroje RaMaLoop je od 1 Hz až do 999 kHz.

 

Magnetické pole proniká všemi směry a to i tam, kde již impulsní stejnosměrný proud nedosáhne, například v nevodivém prostředí. Díky tomu se otevírá široký prostor pro budoucí využití v mnoha vyspělých odvětvích, v potravinářství, v zemědělství, v případě zdravotnické certifikace také v nízko a ve vysokofrekvenční magnetoterapii či ve veterinární praxi. Má také potenciál stát se zajímavou pomůckou pro studenty s orientací na přírodovědné obory studia.

 

 

RaMaLoop

 

Pro bezkontaktní a pohodlnou likvidaci mikroorganismů

(viry, plísně, bakterie)

 

Přídavné zařízení k frekvenčním generátorům typu zapper a Fscan

Možnost připojit téměř k jakémukoliv frekvenčnímu generátoru

 

Volby osvětlení: Vypnuté, blikání, svícení (několik barev)

 

Volitelná intenzita výstupu: 5 úrovní

 

3 Barevné varianty přístroje:

Černá s černými boky (viz foto nahoře)

Stříbrná se stříbrnými boky                   

Stříbrná s modrými boky (viz foto níže)

 

 

Napájení: Adapter, Li-Pol baterie, Mini-USB (5V), v autě (12V)

 

Kmitočtový rozsah: 1 Hz – 999 kHz

 

 Optimální dosah tohoto zařízení je 1-5 m

 

Cena: 33 500 Kč

 

E-shop ZAPPER CENTRUM ČR

 

Akce:

Při zakoupení 2 a více kusů jsou na přístroje Ramaloop připraveny slevy.

Příklad: 2 ks Ramaloop - SLEVA 2000 Kč ZA KAŽDÝ PŘÍSTROJ.

Místo celkové ceny 67 000 Kč bude cena jen 63 000 Kč.

 

Vzhledem k velkému zájmu o přístroje Ramaloop, musíme rozšířit výrobní kapacity, neboť máme průběžně již témeř celý rok vyprodáno.

Zájemce o přístroje evidujeme do pořadníku, kdy průměrná čekací doba je kolem 2 měsíců.

 

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Srdečně děkujeme prvním 200 zákazníkům, kteří si pořídili Ramaloop, za projevenou důvěru v naší společnost a v nový přístroj a za možnost pokračovat ve vývoji. Poděkování patří všem, kteří přispěli ke vzniku Ramaloop, která jistě potěší všechny příznivce frekvenční metody likvidace mikroorganismů. 

Velké díky patří celému vývojovému týmu za ochotu vyjít vstříc všem praktickým a technickým požadavkům.